Parochiegegevens

Adres van de kerk: Korte Assenstraat 13
7411 JP Deventer
Geestelijke: Aartspriester Theodoor van der Voort
Metzelaarplein 3
7416 BV Deventer
0570-625521
Kerkvoogd:
Starosta:
C. Kersten
De Heuvel 40
7413 AK Deventer
0570-567992
Secretaris: H. Bakker-Wester
Johannes Sinthenstraat 88
7412 EG Deventer
06-48484107
Penningmeester: A. Zaitsev
Moerakkerstraat 10
7413 RL Deventer
06-31558128
Lid: A. Pinchuk
Van der Vegtestraat 125
7201 BG Zutphen
0575-787174
Bankrekening van de parochie: NL70 TRIO 033 883 6268
t.n.v. Russisch-Orth. Parochie
Koor: Irina Rempt
Korte Assenstraat 11
7411 JP Deventer
0570-635570
Redactie Nieuwsbrief: Richard Rieksen en Ko Menger
p/a Kalkerlanden 12
7542 WG Enschede
053-4774957
fax: 053-4349440