Deelnemers aan de doordeweekse diensten

Beste vrienden,

Helaas ziet het er niet naar uit dat we binnenkort weer met onze gebruikelijke diensten kunnen beginnen. We zullen nog een tijdje door moeten gaan met diensten met een kleine bezetting. Via de link "Deelnemers aan de doordeweekse diensten" kunt u zien wie al is ingeroosterd en waar nog plaats is.

Voorstel op uitnodiging aan de Liturgie deel te gaan nemen.

Onze parochianen hebben de afgelopen weken laten zien de nodige zelfdiscipline op te kunnen brengen. Dat biedt ons de mogelijkheid vanaf zondag 24 mei de Liturgie weer in onze kerk te gaan vieren, met inachtneming van alle normen en beperkingen. Dat houdt in dat aan elke Liturgie een kleine groep mensen kan deelnemen. Elke keer zal deze groep uit nieuwe mensen bestaan. We gaan dus werken met een Liturgie op uitnodiging. Dat houdt in dat alleen de mensen die voor de Liturgie op een bepaalde zondag zijn uitgenodigd, die zondag naar de kerk mogen komen. Anderen helaas niet, maar die komen een van de volgende zondagen aan de beurt.

Hoe gaat dit in zijn werk? In de altaarruimte is alleen de priester, en eventueel de diaken, aanwezig. We doen dus dienst zonder altaardienaren. Dit vanwege de “anderhalfmeterregel”. Op het koorpodium staat om dezelfde reden slechts één koorlid. In de kerk staan, goed over de ruimte verdeeld, tien mensen. Er is bij de deur controle. De mensen die de controle uitvoeren blijven daar, en komen alleen de kerk in voor het ontvangen van de H. Communie. Alleen de uitgenodigde mensen worden toegelaten. De H. Communie ontvangt iedereen met een nieuw houten lepeltje, dat na de Liturgie wordt verbrand. De nacommunie wordt in plastic bekertjes gegeven. Voor iedereen in een eigen bekertje. Er is geen koffie na de Liturgie.

Nu vertellen we hoe we die uitnodigingen gaan regelen: We stellen een lijst op van mensen die uitgenodigd gaan worden. Deze uitnodigingen worden in principe per email verstuurd. Mocht de uitgenodigde geen emailadres hebben, dan gaat de uitnodiging telefonisch. Als uitgangspunt voor de lijst van uit te nodigen personen nemen we de gecombineerde lijst van leden en vrienden van de parochie. De vrienden en leden van de parochie staan dus door elkaar heen op alfabet. Deze lijst wordt aangevuld met:

Weet u niet zeker of u lid of vriend van de parochie bent, maar wilt u t.z.t. wèl voor een Liturgie worden uitgenodigd? Stuur dan ook – voor alle zekerheid – een mailtje of bel even! Verder gaat het als volgt:


Предложение участвовать в Литургии по приглашению

В течение прошедших недель прихожане, участвовавшие в службах, продемонстрировали ответственное и дисциплинированное поведение. Это даёт нам возможность возобновить совершение Божественной Литургии с воскресенья 24-го мая при условии соблюдения всех норм и ограничений. Это означает, что принять участие в каждой службе сможет небольшая группа людей и что каждый раз эта группа будет состоять из новых прихожан, т.е. мы организуем Литургии по приглашению. Это значит, что только лица, получившие это приглашение, могут прийти в определённое воскресенье в церковь. Остальным доступа не будет, но они получат приглашение в свою очередь на одно из следующих воскресений.

Как это будет организовано? В алтаре может находиться только священник и, если есть, дьякон. Мы служим без пономарей. Это ограничение необходимо из-за «правила на полутора метров». По той же причине на клиросе будет присутствовать лишь один из певчих. В церкви стоят как можно дальше друг от друга десять человек. У входа – контроль. Лица, занимающиеся контролем, входят в церковь, только чтобы причащаться. Допускаются только приглашенные лица. Каждый получает св. Причастие на новой деревянной ложке, которая после Литургии сжигается. Запивка будет в чашах из пластмассы. Каждый получает свою чашу. Чаепитие после Литургии отменяется.

Теперь о приглашениях. Мы составляем список приглашаемых лиц. Приглашаем через электронную почту, если нужно, – по телефону. В список включены и члены, и друзья прихода, фамилии расположены в алфавитном порядке в соответствии с латинским алфавитом. Этот список будет дополнен за счёт:

Если вы не уверены в том, что вы член или друг нашего прихода, и желаете со временем получить приглашение на Литургию, пошлите, пожалуйста, сообщение об этом через электронную почту или позвоните! Дальше мы будем действовать следующим образом.

Вместо человека, который сообщил, что не придет в указанное воскресенье, будет приглашён следующий в списке. Он тоже должен как можно быстрее подтвердить своё участие, чтобы мы могли заблаговременно собирать фамилии десяти лиц, которые придут в указанное воскресенье в церковь.


Rekeningnummer van de parochie: NL70TRIO0338836268 t.n.v. Russisch-Orth. Parochie

номер банковского счета прихода: NL70TRIO0338836268 t.n.v. Russisch-Orth. Parochie

Kerk

Adres: Korte Assenstraat 13, 7411 JP Deventer.

Wij gebruiken de Griekse kalender: Pasen en de van Pasen afhankelijke feesten volgens de 'oude' kalender, alle feesten die op een vaste datum vallen tegelijk met de Westerse kerken.

Bereikbaarheid

Te voet vanaf het station (ruim 10 minuten): de wegwijzers volgen naar de Grote Kerk en aan het eind van de Lange Bisschopstraat, bij Scapino, linksaf. Dit is de Korte Assenstraat. Nummer 13 is bijna aan het eind aan de linkerkant. Alternatieve route, ook geschikt voor fietsers: over de Brink, de Waag aan de linkerhand houden, op het kruispunt Brink/Boterstraat/Polstraat/Assenstraat rechtsaf de Assenstraat in en die helemaal uitlopen. De Korte Assenstraat is in het verlengde daarvan.

Fiets: onder de onderdoorgang links van de kerk is een fietsenrek. Pas op voor hondenpoep en glassplinters!

Auto: Bij de kerk is geen parkeergelegenheid. Sinds 2 januari 2019 kan er ook niet meer op het Grote Kerkhof geparkeerd worden; wel in de garage onder de Wilhelminabrug of op de gratis parkeerplaats op de Worp (oversteken met het pontje). De kerk is wel per auto bereikbaar om mensen die slecht ter been zijn voor de deur af te zetten.